Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Historia Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Geodeci w Rzeszowie została założona i zarejestrowana w 1982 roku czyli ponad dwadzieścia lat temu. Na przestrzeni tych lat wy około 650 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych szeregowych na następujących osiedlach: przy ulicach Wita Stwosza, Kurpiowskiej, Cegielnianej, Wincentego Pola, Kolorowa, Zabłocie, Lubelskiej.

 
Spółdzielnia prowadzi pełną obsługę finansowo - księgową wszystkich wybudowanych nieruchomości , które są w jej posiadaniu. Spółdzielnia od wielu lat posiada dobrą sytuacje finansową . W stosunku do swoich partnerów sumiennie i w terminach ustalonych w umowach reguluje wszystkie należności. 
Pracownicy posiadają bardzo dobre warunki pracy w przyjaznej i miłej atmosferze.

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl