Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni działa w następującym składzie:

Anna Ochalik-Pęcak prezes Zarządu
Henryk Zięba z-ca prezesa
Jacek Bryl członek Zarządu
 
Zarząd prowadzi gospodarkę spółdzielni w ramach uchwalonych planów , wykonując związane z tym prace organizacyjno - finansowe

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl