Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza spółdzielni wybierana jest na 3 - letnią kadencję.

Rada Nadzorcza powołana przez Walnego Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2023r.

działa w następującym składzie:

Przewodniczący - Grzegorz Gradkowski

Sekretarz - Maria Filipiuk 

Członkowie:

1. Wanda Malec

 2. Maria Nazimek

 3. Anna Sebiastiańska

 4. Andrzej Kozak

 5. Andrzej Rączka

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl