Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI
informacja na temat konsultacji

Spółdzielnia informuje, że otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Rzeszowa informację o następującej treści :

W terminie od  dnia 6 listopada do 21 listopada 2023r.  trwa zbieranie od mieszkańców uwag i wniosków drogą elektroniczną na  adres: konsultacje@erzeszow.pl dotyczących Budowy wiaduktu nad torami przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.

Wyniki podsumowujące przebieg konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.erzeszow.pl/konsultacjespoleczne) niezwłocznie po ich zakończeniu.

Od wyniku konsultacji będzie uzależniona decyzja czy inwestycja będzie realizowana czy też nie.

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl