Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI
Wykonanie placu zabaw

W związku z otrzymaniem pozwolenia od Starosty informujemy, że przystępujemy  do wykonania mini boiska sportowego obok  budynku 35H. Prace rozpoczynamy od zdemontowania i przeniesienia kosza do gry w koszykówke. 

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl