Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI
Umocnienie skarpy w rejonie gazociągów GAZSYSTEM Tarnów na osiedlu w Kielanówce.

Spółdzielnia "GEODECI" informuje, że w związku z  dodatkowym zabezpieczeniem skarpy w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Przybyszówka - Boguchwała został uzgodnoiony z Gaz - System S.A. Oddział w Tarnowie projekt niwelacji i utwardzenia terenu w strefie kontrolowanej gazociągu.

W związku z otrzymaniem pozwolenia na wykonanie w/w prac Firma MATBUD zgodnie z podpisaną Umową przystępuje do 

rozpoczęcia prac w uzgodnionym zakresie.

W ramach tej inwestycji zostanie zdemontowany drewniany domek.

Termin wykonania prac 30 listopada 2023r. 

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl