Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI
Segregacja śmieci

SEGREGACJA ŚMIECI

Administracja spółdzielni "GEODECI"  informuje ,że Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej poinformował, że będą przeprowadzane kontrole dotyczące segregacji śmieci na podległych spółdzielni osiedlach.

W przypadku stwierdzenia niewłasciwej segregacji odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata podwyższona

                                                       54 zł/osobę/ miesiąc .

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odpowiednią segregację wyrzucanych odpadów. 

 

 

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl