Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza spółdzielni wybierana jest na 3 - letnią kadencje i działa w 7 osobowym składzie.

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl

 

 

stat4u