Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni GEODECI

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” w Rzeszowie Uchwałą Nr 5/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. uchwala nowy Statut Spółdzielni, który wchodzi z mocą obowiązującą 10.10.2018r.

Statut dostępny na stronie pod adresem: http://www.spoldzielniageodeci.pl/o-nas,15/statut-spoldzielni/

SM Geodeci
ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów

tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

stat4u