Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Informacja
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy. Dotychczas obowiązująca ustawa przewidywała zniesienie obowiązku meldunkowego.
 
Jednocześnie realizacja obowiązku meldunkowego została uproszczona.  Od 1 stycznia br. będzie można zameldować się elektronicznie. Każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować o dowolnej godzinie bez wizyty w urzędzie. Ponadto będzie można na jednym formularzu zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót).
 
Przekazując powyższą informację prosimy osoby, które mieszkają w Rzeszowie bez zameldowania o dopełnienie formalności związanych z zameldowaniem.
 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl

 

 

stat4u