Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów
Staroniwska - SM Geodeci - Rzeszów

SM Geodeci
ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów

tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

stat4u